24. juni 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 24. juni

Ændring af tekstanmærkning til 20.10 Særlige formål og orientering om ny servicekontrakt om basal bankforsyning jf. konto nr. 20.12.12

Naalakkersuisut besluttede:

  • Naalakkersuisut tager orienteringen om ny servicekontrakter om basal bankforsyning til efterretning
  • Naalakkersuisut godkender tekstanmærkningen til formålskonto 20.10 Særlige formål, og at Departementet for Finanser efterfølgende fremsender den til godkendelse hos Inatsisartuts Finansudvalg med henblik på optagelse på Tillægsbevillingslov 2010.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Godkendelse af Selvstyrets bekendtgørelse om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder.

Naalakkersuisut besluttede, at Selvstyrets bekendtgørelse om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Oplæg til Naalakkersuisut om udarbejdelse af en helhedsorienteret børne- og ungestrategi.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at den foreslåede vision, mission og overordnede politiske målsætning for børne- og ungestrategien godkendes.
  • at de beskrevne indsatsområder i børne- og ungestrategien, ansvarsfordeling og organisering samt tidsplanen for udarbejdelse af en helhedsorienteret børne- og ungestrategi godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Konny Olesen i Departementet for Sociale Anliggender på telefon 34 50 00