17. juni 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 17. juni

 

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af oplysninger vedr. indkomstskat.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder udkastet til bekendtgørelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

 

Kommissorium til arbejdsgruppe om Great Greenlands fremtid.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at arbejdet udføres efter den i kommissoriet beskrevne tidsplan
  • at udkast til kommissorium og projektbeskrivelse sendes i høring hos KNAPK’s og KANUKOKA’s sekretariater samt Great Greenland direktionen.
  • at der sendes en orientering om kommissorium til Landstingets Finansudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

 

Boliganalyse 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at Boliganalysen omdeles til Inatsisartut.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

 

Rettelse af fejlrokeringer.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

 

Udpegning af formand til Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut udpeger Ivalu Egede som formand for det Grønlandske Arbejdsmiljøråd.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Christel Lund Jæger-Hansen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

 

Udpegning af et medlem til Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd udpeget af Naalakkersuisut i samråd med Finansministeriet.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut udpeger Flemming Enequist som medlem af det Grønlandske Arbejdsmiljøråd.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Christel Lund Jæger-Hansen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

 

Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – Udvikling og Projekter.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto, Udvikling og Projekter, forhøjes med 2.843.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto, Eksperimentel behandling, nedsættes med 1.900.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, nedsættes med 650.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto, Dronning Ingrids Hospital, nedsættes med 293.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

 

Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – DIH

Naalakkersuisut besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto, Dronning Ingrids Hospital øges med 4.800.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto, Sundhedsdistrikter, lægebetjening reduceres med 4.800.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

 

Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – Patientbehandling i udlandet, somatisk.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsi-sartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

 

Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet – Medicinudgifter.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisatuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00