14. juni 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 14. juni

Ansøgning om tilladelse til at gennemfører to olieefterforskningsboringer i Grønland i 2010.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd.’s ansøgning om efterforskningsboringer i medfør af § 15 i tilladelse nr. 2008/10 meddeles på de vilkår, som er angivet i det udkast til godkendelsesskrivelse ”GODKENDELSE AF 2 EFTER-FORSKNINGSBORINGER I HENHOLD TIL § 15 I TILLADELSE 2008/10 MED ENERET TIL EFTERFORSKNING OG UDNYTTELSE AF KULBRINTER I ET HAVOMRÅDE I VESTGRØNLAND”;
 • at Social Impact Assessment, Exploration Drilling Programme, Sigguk Block, Disko West, Greenland (Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed) godkendes på de vilkår, som er angivet i det udkast til godkendelsesskrivelse ”GODKENDELSE AF 2 EFTERFORSKNINGSBORINGER I HENHOLD TIL § 15 I TILLADELSE 2008/10 MED ENERET TIL EFTERFORSKNING OG UDNYTTELSE AF KULBRINTER I ET HAVOMRÅDE I VESTGRØNLAND”;
 • at Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer bemyndiges til efterfølgende at indgå en samarbejdsaftale vedrørende samfundsmæssig bæredygtighed (Impact Benefit Agreement) med rettighedshaveren og de involverede kommuner;

 • at Environmental Impact Assessment, Exploration Drilling Programme, Sigguk Block, Disko West, Greenland (Vurdering af virkninger på miljøet) godkendes på de vilkår, som er angivet i det udkast til godkendelsesskrivelse ”GODKENDELSE AF 2 EFTERFORSKNINGSBORINGER I HENHOLD TIL § 15 I TILLADELSE 2008/10 MED ENERET TIL EFTERFORSKNING OG UDNYTTELSE AF KULBRINTER I ET HAVOMRÅDE I VESTGRØNLAND”;
 • at Råstofdirektoratet bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

Projektorganisation om Arktisk kommando

Naalakkersuisut besluttede:

at forslaget til projektorganisation godkendes med følgende bemærkninger:

 • at det accepteres, at der kun undersøges placering i Nuuk, henholdsvis Kangilinnguit. Det forudsættes, at der bliver tale om en reel opgradering af Grønlandsk Kommando til en Arktisk Kommando, og at der ikke hjemtages hidtidige GLK-opgaver til Danmark.
 • at de miljømæssige konsekvenser ved placering i Nuuk skal vurderes, ligesom de miljømæssige konsekvenser (oprydningsomkostninger) skal vurderes ved fraflytning fra Grønnedal.
 • at mulighederne for anvendelse af Kangilinnguit efter evt. fraflytning bør undersøges som alternativ til nedrivning og miljøoprydning. I denne forbindelse skal vedligeholdelsomkostningerne vurderes.
 • at i arbejdsgruppen bør også deltage en repræsentant for Udenrigsdirektoratet og en repræsentant for Departementet for Finanser.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Royal Greenland om forsøgsfiskeri efter makrel, sild, blåhvilling, mm. ved Østgrønland i 2010.

Naalakkersuisut besluttede:

 • ansøgeren meddeles tilladelse til forsøgsfiskeri efter makrel, hestemakrel, atlantoskandiske sild og guldlaks nord for 66°N på Østkysten

 • Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samarbejde med Grønlands Naturinstitut fastsætter betingelserne for forsøgsfiskeriet

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Forslag om Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende bekendtgørelsen, men den grønlandske udgave godkendes med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00