4. maj 2010

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 4. maj

Forslag om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Naalakkersuisut besluttede, at forslaget om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v. godkendes.