12. maj 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. maj

Oplæg til Naalakkersuisut om udpegning af Repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen Grønlands Repræsentation i Danmark, som medlem af Rådet for  Menneskerettigheder samt bemyndigelse til Formanden for Naalakkersuisut til at udpege medlemmer af administrative organer, råd og arbejdsgruppe henhørende under Forman dens Departements ressortområde.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at Repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen udpeges som medlem af Rådet for Menneskerettigheder.
  • at Formanden for Naalakkersuisut bemyndiges til, at godkende udpegninger af medlemmer af administrative organer, råd og arbejdsgrupper henhørende under Formandens Departements ressortområde.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Etablering af en ny anstalt i Nuuk.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at Formandens Departement tager initiativ til etablering af en arbejdsgruppe på embedsmandsniveau med deltagelse af Formandens Departement (overordnet ansvarlig), Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Departement for Sociale Anliggender og Departement for Sundhed med henblik på drøftelser mellem Naalakkersuisut og Direktoratet for Kriminalforsorgen om etablering af den nye anstalt.
  • at Formandens Departement tager kontakt til Kommuneqarfik Sermersooq om etableringen af et samarbejdsforum mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut i forbindelse med etableringen af en ny anstalt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

FM 2010/99 Forelæggelsesnotat til Redegørelse på det psykiatriske område, 2010

Naalakkersuisut besluttede, at vedlagte forslag til forelæggelsesnotat godkendes i den foreliggende form