10. maj 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 10. maj

Lov om visse spil i Grønland.

Naalakkersuisut besluttede, at Departementet for Finanser i samarbejde med Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke bemyndiges til ud fra de i oplægget nævnte anbefalinger at optage forhandlinger med Skatteministeriet med henblik på at Naalakkersuisut til Inatsisartuts efterårssamling 2010 kan fremlægge et beslutningsforslag vedrørende en lov om visse spil i Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00