23. april 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 23. april

Ordinær generalforsamling i Air Greenland A/S.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende at Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Jens B. Frederiksen, subsidiært departementschef Steffen Ulrich-Lynge, med substitutionsret, repræsenterer Naalakkersuisut ved den ordinære generalforsamling i Air Greenland A/S, onsdag den 26. april 2010.
  • at Naalakkersuisut på generalforsamlingen fremfører tilkendegivelser som anført.
  • at godkende de foreslåede vedtægtsændringer.
  • at afgive stemme i henhold til vedtægterne og godkende årsrapporten.
  • at godkende den af bestyrelsen foreslåede disponering af årets resultat.
  • at godkende honorarstørrelser på 200.000 kr. til formanden, 100.000 til næstformanden og 100.000 kr. til øvrige medlemmer af bestyrelsen.
  • at vælge de foreslåede personer til bestyrelsen.
  • at godkende genvalg af det statsautoriserede revisionsaktieselskab Deloitte som selskabets revision.

Inatsisartut sager

FM 2010/45 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at opnå en skærpelse af våbenlovgivningen for Grønland, således at ikke-automatiske rifler og haglgeværer bliver omfattet af kravet om tilladelse, og dermed også af vilkår om opbevaring, samt af regler om registrering, om pligt til anmeldelse af besiddelse og bortkomst af våbnet, og således at der for erhvervelse af såvel disse våben som halvautomatiske geværer til erhvervsmæssig jagt, fastsættes en aldersgrænse på 16 år.

FM 2010/35 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom.

FM 2010/35 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom.

FM 2010/74 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi bedst muligt kan sikre forsyning af hundefoder.

FM 2010/134 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om , at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at opdatere købeloven eller alternativt at hjemtage området således at Grønland selv kan fastsætte regler på området.

FM 2010/147 Svarnota til Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes selvforsyningen af fødevarer kan fremmes ved en mere målrettet udnyttelse af de levende ressourcer.