22. april 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 22. April

Mandat til Joint Committee møde med EU Kommissionen i overensstemmelse med protokollen til fiskeriaftalen.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at Grønland tilbyder EU at lægge yderligere opgaver ind under sek-torpolitikken, mod at EU giver afkald på en del af ”lodde-gælden”,
  • det nødvendige arbejde sættes igang med henblik på, at der kan foreligge en endelig torskeforvaltningsplan inden udgangen af 2010 og
  • at det opnåede forhandlingsresultat forelægges Naalakkersuisut til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Disponering af midler på anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Udkast til cirkulære om nettostyrede virksomheders anskaffelse og brug af tjenestebiler.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende udkast til cirkulære om nettostyrede virksomheders anskaffelse og brug af firma- og tjenestebiler m.v., til underskrivelse og kundgørelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Oplæg til Naalakkersuisut vedr. udmøntning af budgetregulering på FL 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til behandling i Finansudvalget for Inatsisartut til Udvalgets godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00