19. april 2010

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 19. april

FM 2010/41 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.

FM 2010/69 Svarnotat til Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indarbejde mulighed for at få dækket en del af udgifterne til solceller og andre vedvarende energiformer indenfor den eksisterende lovgivning om tilskud og lån til boligbyggeri.

FM 2010/132 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om byggeri af ungdomsboliger hvor Grønlands Selvstyre deltager i finansieringen.

FM 2010/68 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekspertfaglig arbejdsgruppe, som skal forberede og om fornødent udarbejde forslag til en ekstraordinær og varig indsats for landbrugssektoren, således at der bliver iværksat de nødvendige tiltag/landbrugsprogrammer for at imødekomme erhvervets problemer, såsom tørke, som følge af den globale opvarmning.