16. april 2010

Naalakkersuisut videresendte følgende sager til Inatsisartut på sit møde 16. april

FM 2010/37 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til ændring af landstingslov om fangst og jagt, samt de med hjemmel heri udstedte bekendtgørelser, således at regulering af fangst og jagt på fangstressourcerne fremover finder sted ud fra de regionale og lokale muligheder.

FM 2010/47 Svarnotat til Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til indførelse af et forbud mod indførsel og avl af nærmere bestemte hunderacer, som vurderes at udgøre en potentiel fare for deres omgivelser, samt af krydsninger, hvori disse racer indgår.

FM 2010/99 Psykiatriredegørelsen 2010

FM 2010/65 Svarnotat til Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for sammenlægning af offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland.

FM 2010/58 Forelæggelsesnotat til Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Inatsisartuts efterårs samling.