13. april 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 13. april

Ordinær generalforsamling i Royal Arctic Line A/S.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende at Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Jens B. Frederiksen, repræsenterer Naalakkersuisut ved den ordinære generalforsamling i Royal Arctic Line A/S, subsidiært departementschef Steffen Ulrich-Lynge, med substitutionsret, onsdag den 14. april 2010.
  • at Naalakkersuisut på generalforsamlingen fremfører tilkendegivelser som anført med redaktionelle ændringer.
  • at afgive stemme i henhold til vedtægterne og godkende årsrapporten.
  • at godkende den af bestyrelsen foreslåede disponering af årets resultat.
  • at godkende honorarstørrelser på 200.000 kr. til formanden, 100.000 til næstformanden og 100.000 kr. til øvrige medlemmer af bestyrelsen.
  • at vælge de foreslåede personer til bestyrelsen.
  • at godkende genvalg af det statsautoriserede revisionsaktieselskab Deloitte som selskabets revision.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00