9. december 2009

Oplæg til Naalakkersuisut om, at udsendelse af grønlandske pengesedler i cirkulation stilles i bero.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Formanden for Naalakkersuisut bemyndiges til at anmode Statsministeriet om at sætte udsendelsen af grønlandske pengesedler i cirkulation i bero.
 • at Departementet for Finanser foretager en grundig analyse af konsekvenserne af brugen af grønlandske pengesedler med henblik på fremlæggelse af Naalakkersuisuts endelige stillingtagen på EM 2010.
 • at oplægget videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til orientering.

Kommissorium for projekt National IKT-Strategi 2011-2015.

Naalakkersuisut besluttede, at godkende det vedlagte kommissorium for projekt National IKT-strategi 2011-2015.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Udbudsrunde af MEDEVAC.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at den planlagte udbudsrunde med COWI aflyses.
 • at Air Grenland kontaktes med henblik på at indgå en ny aftale om MEDEVAC-flyvninger.
 • at Naalakkersuisut tiltræder, at oplægget videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg og Sundhedsudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Dispensation til etablering af 2 pilotregioner i sundhedsvæsenet.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut giver dispensation fra bekendtgørelse nr. 1 af 5. februar 2003 om landets inddeling i sundhedsdistrikter således, at følgende sundhedsdistrikter i perioden den 1. januar 2010 til den 31. december 2010, kan indgå i dannelsen af de to pilotregioner (Region Disko og Region Midtgrønland):
  • Aasiaat – Kangaatsiaq sundhedsdistrikt, jfr. § 1, stk. 1, nr. 1.
  • Maniitsoq sundhedsdistrikt, jfr. § 1, stk. 1, nr. 4.
  • Qasigiannguit sundhedsdistrikt, jfr. § 1, stk. 1, nr. 11.
  • Qeqertarsuaq sundhedsdistrikt, jfr. § 1, stk. 1, nr. 12.
  • Sisimiut sundhedsdistrikt, jfr. § 1, stk. 1, nr. 13.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Ann B. Kjeldsen i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00

Cirkulære om anskaffelse og brug af tjenestebiler.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende cirkulæret om anskaffelse og brug af tjenestebiler og
 • at et eksemplar af cirkulæret sendes til Finansudvalget og Revisionsudvalget til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00