7. december 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 7. december

Godkendelse af udstedelse af letter of intent til ejendomsaktieselskabet Illuut A/S under stiftelse.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik bemyndiges til at underskrive et letter of intent om indgåelse af 20 årig uopsigelig lejekontrakt, der herefter kan opsiges med 10 års varsel, med ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, der er under stiftelse,
  • at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S at den endelige lejeaftale vil kunne blive behandlet af Naalakkersuisut i december måned hvorefter den vil blive fremmet til godkendelse i Inatsisartut Finansudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Oplæg til Naalakkersuisut om stiftelse af Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S (under stiftelse)

Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende stiftelsen af Illuut A/S (under stiftelse) med den foreslåede vedtægt, sammensætning af bestyrelse samt stiftere, der er ansvarlige på vegne af Naalakkersuisut.
  • at bemyndige Departementschef Peter Schultz, med substitutionsret, til at foretage det fornødne i forbindelse med stiftelsen på vegne af Landsstyret,
  • at Naalakkersuisut tiltræder, at beslutningsforslag videresendes til behandling i Inatsisartut Finansudvalg

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00