3. december 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 3. december

Banerenovering, Narsarsuaq lufthavn.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Ændring af overskudsmålet for KNI A/S energidivision Polaroil.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at den vedlagte allonge til servicekontrakten godkendes,
  • at den vedlagte orientering til Finansudvalget godkendes med redaktionelle ændringer og fremsendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Huslejefastsættelsen i Selvstyrets etage ejendomme for 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut godkender, at A/S Boligselskabet INI kan varsle huslejestigninger i Selvstyrets etageejendomme med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Midlertidig dispensation for Qaasuitsup Kommunia i forbindelse med refusioner af udgifter til personer med vidtgående handicap.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut dispenserer i forhold til de krav, som er opstillet i § 53-55 i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap overfor Qaasuitsup Kommunia.
  • at der fra hovedkonto udbetales et refusionsbeløb via hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne. A conto beløbet er estimeret til 20,5 mio. kroner, der snarest overføres til Qaasuitsup Kommunia til afholdelse af disse udgifter.
  • at oplægget indstilles til orientering i familieudvalget, revisionsudvalget samt finansudvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie på telefon 34 50 00