23. december 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 23. December

Resultatkontrakt mellem Grønlands Selvstyre og KNAPK angående Konsulenttjenesten for Fiskere og Fangere for året 2010.

Naalakkersuisut besluttede,  at udkast til resultatkontrakt for 2010 godkendes i den foreliggende form, og  at APNN bemyndiges til at underskrive denne.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Servicekontrakt om indhandlingstilskud til sælskind for 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at der indgås en servicekontrakt mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Great Greenland A/S på 8.800.000 kr. med et samlet indhandlingstilskud på 17.117.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Fastsættelse af TAC for rejer i 2010.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at TAC´en fastsættes uændret til 114.570 tons, inklusiv 4.000 tons til EU og
  • at en revision af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 22. august 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer påbegyndes hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd.

Naalakkersuisut besluttede, at vedlagte forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

 

Servicekontrakt om indhandlingstilskud til sælskind for 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at der indgås en servicekontrakt mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Great Greenland A/S på 8.800.000 kr. med et samlet indhandlingstilskud på 17.117.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Fastsættelse af TAC for rejer i 2010.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at TAC´en fastsættes uændret til 114.570 tons, inklusiv 4.000 tons til EU og
  • at en revision af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 22. august 1996 om kontrol med kystnært fiskeri efter rejer påbegyndes hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd.

Naalakkersuisut besluttede, at vedlagte forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Idrættens Råd og Hjemmestyrets bekendtgørelse om Kulturråd godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00