9. juli 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 9. juli

Obligatorisk brug af fælles projektmodel i Selvstyret.

Naalakkersuisut besluttede:

  • Naalakkersuisut godkender, at der anvendes en fælles obligatorisk projektledelses-model for Selvstyret anvendes som beskrevet i oplægget.
  • Naalakkersuisut beslutter, at Departementschefen i Landsstyreformandens Departement bemyndiges til at foretage de nødvendige organisatoriske ændringer og beslutninger, for at kunne forfølge målet om implementering af fælles og obligatorisk projektmodel, herunder at der oprettes et centralt projektkontor med placering i Landsstyreformandens Departement.
  • Naalakkersuisut beslutter, at Departementschefen i Landsstyreformandens Departement bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer af de administrative, økonomiske og øvrige styringsmæssige værktøjer med henblik på at forbedre opfølgning og styring af projekter i Selvstyret.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

 

Konsekvensrettelse af administrativ fejl vedr. FU – afgørelse nr. 410 godkendt den 24. april 2009.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00