30. juli 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 30. juli

Prisændringer på brev og pakker pr. 18. januar 2010.

Naalakkersuisut besluttede:

At POST Greenland meddeles tilladelse til, at der pr. 18. januar 2010 gennemføres:

  • En generel prisstigning for breve
  • En forenkling af prisstrukturen og en generel prisstigning for pakker

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

 

Omprioriteringer på anlægsområdet.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at omprioriteringer på anlægsområdet med redaktionelle ændringer, indarbejdes i forslaget til Landstingsfinanslov for 2010.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

 

Aluminiumsprojektet.

Naalakkersuisut besluttede:

  • Naalakkersuisut giver medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer bemyndigelse til at bekræfte over for Alcoa, at Naalakkersuisut sammen med Alcoa fortsætter udviklingen af projektet frem til beslutning om ejerskabsmodel. Naalakkersuisut forventer at forelægge Inatsisartut beslutningsforslag herom på forårssamlingen 2010.
  • Naalakkersuisut orienterer Inatsisartuts Aluminiumsudvalg henholdsvis Finansudvalget om denne beslutning.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

 

Henvendelse fra slædehundeejere i Savissivik.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut ikke giver tilskud til de berørte slædehundeejere.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

 

Ændring af gældende lovgivning for betalingsfiskeri samt udarbejdelse af ny Lovgivning om tildeling af brugsret til de levende ressourcer.

Naalakkersuisut besluttede:

  • at vedlagte rapport fra arbejdsgruppen tages til efterretning,
  • Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samarbejde med relevante instanser udarbejder forslag til lovændringer i henhold til arbejdsgruppens indstillinger

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00