2. juli 2009

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 2. juli

Status Finanslov 2010

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut arbejder hen imod en finanslov i balance i 2010 og et overskud på 100 mio. kr. i 2013 korrigeret for nettoudlån til Nukissiorfiit og Royal Greenland A/S.
 • at prioriteringen i det videre arbejde skal være at nedbringe driftsomkostningerne, øge brugerbetalingen og endelig undersøge mulighederne for skatte- og afgiftsomlægninger indenfor det eksisterende system.
 • at Naalakkersuisut bemyndiger Departementet for Finanser og Formandens Departement til at foretage de nødvendige prioriteringer. Den politiske prioritering foreslås herefter forankret i koalitionens koordinationsudvalg inden det forelægges Naalakkersuisut til endelig vedtagelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

 

Udarbejdelse af en strategi for Nordisk Samarbejde.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut fremlægger en strategi for det Nordiske samarbejde for Inatsisartut på efterårssamlingen.
 • at Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Nordiske anliggender bemyndiges til at indkalde til et samlet delegationsmøde ved starten på Nordisk Råds session Stockholm 26.-29. oktober.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

 

Udpegning af næstformand til Fællesrådet.

Naalakkersuisut besluttede, at udpege Niels Thomsen (D) som næsteformand i Fællesrådet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af forhandlingsresultat og tillægsbevillingsansøgning som følge af PPK overenskomstaftale.

Naalakkersuisut besluttede:

 • forhandlingsresultatet godkendes som det foreligger under forudsætning af at Inatsi-sartuts Finansudvalg godkender forhandlingsresultatet
 • Naalakkersuisut tiltræder følgende indstillinger, og at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

 

Landskassens regnskab for 2008.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Landskassens regnskabs beretning for 2008 godkendes i den foreliggende form,
 • Landsstyreområdet for Finanser bemyndiges til at færdiggøre de resterende dele af regnskabet i samarbejde med den eksterne revision,
 • at Landsstyremedlemmet for Finanser orienterer pressen, samt Landstingets Finansudvalg og Revisionsudvalg,
 • at regnskabet sendes til Landstinget, så snart det er færdigt, hvilket forventes at ske omkring den 2. juli,
 • at forslag til forelæggelsesnotat fremsendes til godkendelse i Naalakkersuisut inden efterårssamlingen

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00