26. marts 2009

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 26. marts 2009

Ansøgning om dispensation fra bekendtgørelsen om licens til fiskeri samt kvotebekendtgørelsen.

Landsstyret besluttede, at der er givet afslag på ansøgningen med henvisning til, at Arctic Prime Fisheries kan indsætte de to langlinefartøjer på deres udenskærs kvote på torsk på 2.000 tons samt 750 tons, og lande disses fartøjer på deres landanlæg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om tilladelse til indsættelse af indhandlingsskib til hellefisk ved Ilulissat samt Upernavik.

Landsstyret besluttede:

  • det meddeles Halibut Greenland ApS, at der kan gives en tilladelse til indsættelse af indhandlingsskib ved Ilulissat og Upernavik med en samlet mængde på 1.800 tons, fordelt på henholdsvis 800 tons ved Ilulissat og 1000 tons ved nye områder ved Upernavik,

  • at det meddeles selskabet at tilladelsen bliver givet under forudsætning af at selskabet bygger et indhandlingsanlæg på land,

  • at den endelige tilladelse kan udstedes når selskabet har projekteret og dokumenteret at der vil blive bygget et indhandlingsanlæg på land og at,

  • Landsstyret for Fiskeri, Fangst og Landbrug får bemyndigelse til at fastsætte de nærmere betingelser til indhandlingsskibet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Bemyndigelse til at Nukissiorfiit anvender henlæggelser i 2009.

Landsstyret besluttede,

  • At Nukissiorfiit bemyndiges til at anvende 170 mio. kr. fra virksomhedens henlæggelser, og at der foretages en revurdering af, hvorvidt det er ensigtsmæssigt at prioritere udvidelsen af de administrative bygninger, taget i betragtning af at der findes et efterslæb på Nukissiorfiits område i bygderne,

  • og at Finansudvalget orienteres herom.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Ansøgning om fortsættelse af mikrobyggeri under nye forpagtere.

Landsstyret besluttede, Landsstyret giver Hotel Godthåb A/S registrerings nr. AS228110 tilladelse ihenhold til alkohollovens § 4, stk. 12 til produktion af ethanolholdige drikke gældende fra 1. april 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Videnscenter om Børn og Unge, MIPI.

Landsstyret besluttede, At Statistikchef Per Lyster Pedersen udpeges som medlem af bestyrelsen for Videnscenter om Børn og Unge, MIPI, som repræsentant for Grønlands Statistik, i den resterende del af bestyrelsens 3 årige periode.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00