29. januar 2009

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 29. januar

Tillægsbevilling til hovedkonto Skattestyrelsen administration.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Konsekvens rettelse af udmøntning af midler til sociale anliggender fra 2008

Landsstyret besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver nedsættes med 1.500.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Landsdækkende institutioner forhøjes med 1.500.000 kr. på projekt nr. 020.40.044 Boliger til autister, Qaqortoq i 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Udmøntning af midler til forundersøgelser vedr. køb af nyt skib til Naturinstituttet.

Landsstyret besluttede:

  • at bevillingen på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver nedsættes med 300.000 kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet forhøjes med 300.000 kr. på projekt nr. 060.61.001 Nyt skib til Naturinstituttet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Godkendelse af nye salgs- og leveringsbetingelser for Nukissiorfiit.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret godkender de nye salgs- og leveringsbetingelser for Nukissiorfiit, gældende fra d. 19. januar 2009.
  • at Landsstyret giver det til enhver tid ressortansvarlige landsstyremedlem bemyndigelse til, at godkende fremtidige salgs- og leveringsbetingelser fra Nukissiorfiit og andre energi- og vandforsyningsvirksomheder.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00