26. januar 2009

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 26. januar

Landsstyreoplæg om den danske regerings forslag om en kreditpakke.

Landsstyret besluttede:

 • at landsstyret godkender vedlagte tekstanmærkning og bemærkningerne til tekstanmærkningen
 • at landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at forelægge tekstanmærkningen og bemærkningerne til tekstanmærkningen for Landstingets Finansudvalg med anmodning om hastebehandling med henblik på Landstingets godkendelse af at disse optages i TB 2009.
 • at landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at fremsende vedlagte brev til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen efter Landstingets godkendelse af tekstanmærkningen og bemærkningerne til tekstanmærkningen optages i TB 2009.
 • at landsstyret bemyndiger landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender til at foretage tekniske rettelser

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Endelig fordeling af hellefisk, torsk samt andre arter til grønlandske rederier i 2009.

Landsstyret besluttede:

 • at kvoten på hellefisk fordeles som angivet
 • at tildelingen af kvoterne sker på betingelse af, at rederierne skal indhandle og forarbejde 25 % af den tildelte kvote ved Vestgrønland til et grønlandsk landanlæg.
 • at kvoten på torsk fordeles som angivet
 • at kvoten på krabber fordeles som angivet
 • at der gives mandat til Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug til en refordeling af kvoten på hellefisk, torsk og krabber, i første omgang senest 30. september 2009 og herefter ved udgangen af hver kalendermåned, således at det på denne måde sikres, at der kan ske en opfiskning af den grønlandske kvote.
 • at kvoten for bundlevende rødfisk, helleflyndere og skolæst reguleres efter bifangstbekendtgørelsen.
 • at East-Greenland Codfish A/S gives tilladelse til forsøgsfiskeri efter blåhvilling i grønlandsk farvande.
 • at samtlige aktive trawlerrederier med rejelicens ved Grønland gives tilladelse til olympisk fiskeri efter rejer i internationalt fiskeri ved 3M og Svalbard.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00