15. januar 2009

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 15. januar

Oplæg til Landsstyret om status for Fiskerikommissionen samt udsættelse af tidsfristen.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret godkender at Fiskerikommissionen får forlænget tidsfristen til aflevering af betænkningen til udgangen af januar 2009 og
 • at Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg orienteres om dette.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om tilladelse til indsættelse af større fartøjer indtil basislinien, i det kystnære rejefiskeri.

Landsstyret besluttede:

 • at der gives tilladelse til at indsætte de tre større fartøjer i det kystnære rejefiskeri, dog således at disse kun må fiske indtil basislinien og at det midlertidigt gælder for 2009 eller indtil der kommer en anden beslutning,
 • at Landsstyremedlemmet bemyndiges til at give tilladelse til lignende ansøgninger i rejefiskeriet,
 • og lignende tilladelser gives udelukkende til forsyning af land anlæg i Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Mandat til konsultationer om fælles bestande med Canada for 2009.

Landsstyret besluttede:

 • at Grønland og Canada følger praksis med at oprette særskilte TAC´er for hellefisk i Davisstrædet for den udenskærs bestandskomponent, som ikke overstiger den videnskabelige rådgivning på 11.000 i NAFO 0B og 1B-1F,
 • at TAC´en deles lige med 5.500 t til henholdsvis Grønland og Canada,
 • at Canada og Grønland for hellefisk i 2009 for Baffinbugt-bestandens komponent følger praksis med at oprette særskilte TAC’er for hellefisk samt på 13.000 t,
 • at TAC´en deles lige med 6.500 t til henholdsvis Grønland og Canada
 • at Grønland lægger til grund, at den grønlandske andel af rejebiomassen i Davisstrædet er på 98 %,
 • at Grønland og Canada indgår en samarbejdsaftale om kontrol på linie med de aftaler, der er indgået med Grønlands øvrige samarbejdspartnere i Nordatlanten
 • at det videnskabelige samarbejde fortsætter og
 • at Grønland og Canada udveksler informationer og erfaringer vedrørende forvaltning og udnyttelse af sæler og andre relevante delte arter.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Servicekontrakt med Silamiut Teatret for 2009.

Landsstyret besluttede:

 • at godkende servicekontrakten med Silamiut for 2009,

at godkende, at Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke bemyndiges til at godkende fremtidige servicekontrakter med Silamiut.