29. december 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 29. december

Servicekontrakter om indhandlingstilskud til sælskind for 2009.

Landsstyret besluttede:

  • at Departementet meddeler Polargodt Upernavik A/S, at Hjemmestyret ikke kan indgå servicekontrakt med Polargodt Upernavik A/S i 2009, og de nødvendige tiltag for tilbagelevering af restmidler igangsættes.
  • at der indgås en servicekontrakt mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Great Greenland A/S på 5.360.000 kr. med et samlet indhandlingstilskud på 20.845.000 kr., følgende scenarie 2.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af forhandlingsresultater fra forhandlinger med Rusland, Færøerne og Norge om fiskeriprotokoller for 2009.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret godkender protokoller for 2009 mellem Grønland og henholdsvis Rusland, Norge og Færøerne,
  • at Landsstyret godkender AGREED RECORD om fordeling af den autonome kvote rejer i NAFO 3L mellem Færøerne og Grønland for 2009, samt at denne kvote på 530 tons tildeles Niisa Trawl ApS,
  • at den grønlandske kvote på 4.000 tons sild i færøsk farvand tildeles East Greenland Codfish A/S, og at de 60 fiskedage uden begrænsninger på bundfisk i færøsk farvand tildeles Arctic Prime Fiskeries ApS.
  • at den grønlandske kvote i russisk og norsk zone, som opnået med aftale mellem Rusland og Norge, fordeles på den måde, at hvad der fiskers nord for 62°N, tildeles rederiet Arctic Prime Fisheries ApS. Dette er samme fordeling som har været de seneste år.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om koncession til vandkraftpotentiale Taseq.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret giver fra Greenland Venture midlertidig tilladelse til at forundersøge vandkraftpotentialet Taseq ved Narsaq fra 1.1.2009 – 1.9.2009.
  • at Landsstyret meddeler denne tilladelse ved fremsendelse af vedlagte brev til Greenland Venture.
  • at tilladelsen er betinget af overholdelsen af de i brevet beskrevne betingelser og forbehold.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00