23. december 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 23. december

Orientering om forhandlingsresultater af forsøgsramme for 2008 i kommunernes overtagelse af bevillingskompetence og budgetansvar på handicapområdet under forsøgsordningen.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret tager orienteringen til efterretning, samt
  • at Landsstyret tiltræder, landsstyreoplægget sendes til Landstingets Finansudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Forslag til bekendtgørelse om inddeling i præstegæld.

Landsstyret besluttede, at godkende forslaget i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00