18. december 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 18. december

Landsstyrets godkendelse af forslag til hjemmestyrets bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer.

Landsstyret besluttede, at godkende vedlagte forslag til nye vederlagsbekendtgørelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Fastsættelse af TAC for rejer i 2009.

Landsstyret besluttede, at TAC for rejer i 2009 fastsættes i henhold til nærværende oplægs anbefalinger.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Fastsættelse af TAC for krabber i 2009 og fordeling af kvoten

Landsstyret besluttede, at TAC for krabber i 2009 samt andre reguleringsforanstaltninger fastsættes i henhold til nærværende oplægs anbefalinger.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ændring af reguleringsproceduren for Royal Arctic Lines olie- og valutakurstillæg.

Landsstyret besluttede,

  • Landsstyret godkender en ændring af reguleringsproceduren for olie- og valutakurstillæg fra 1. januar 2009 således, at de to årlige reguleringsperioder erstattes med seks justeringsperioder,
  • saldoen til senere opkrævning udjævnes over 6 måneder modsat den nuværende udjævning over et år,
  • den positive eller negative saldo til senere opkrævning indarbejdes i tillægget indenfor opgørelsesperioden,
  • Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer i lighed med tidligere praksis bemyndiges til at godkende fremtidige ændringer i olie- og valutakurstillægget til de aftalte terminer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Godkendelse af serviceaftale om drift af Piareersarfiit.

Landsstyret besluttede,

  • at Landsstyret godkender (Serviceaftale) i den foreliggende form og at ISN foranstalter, at serviceaftalen får virkning for 2009.
  • at Landsstyret godkender, at serviceaftalen fremsendes til Landstingets Finansudvalg og Erhvervsudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00