11. december 2008

Ændring af mindstemål på hellefisk – bekendtgørelse om fiskeriets bifangster.

Landsstyret besluttede, at forslaget til bekendtgørelse om fiskeriets bifangster godkendes med ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Udpegelse af nyt medlem til Konkurrencenævnet.

Landsstyret besluttede, at Carsten Petersen udpeges som medlem til Konkurrencenævnet i medfør af Landstingsloven om konkurrence samt Hjemmestyrets bekendtgørelse om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

Ressortændring mellem Departementet for Familie og Sundhed og Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Landsstyret besluttede,

  • at bevillingen på hovedkonto Center for Sundhedsuddannelser nedsættes med 3,686 mio. kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger nedsættes med 0,889 mio. kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Udvikling og projekter forhøjes med 0,344 mio. kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Institutioner under erhvervsuddannelserne forhøjes med 2,642 mio. kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Universitetsparken, "Ilimmarfik" forhøjes med 0,7 mio. kr.
  • at bevillingen på hovedkonto Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger forhøjes med 0,889 mio. kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Ulovlig indhandling og slagtemæssig tilvirkning af moskus – eengangsdispensation fra Landsstyret – II.

Landsstyret besluttede, ikke at godkende dispensationsansøgningen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00