28. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 28. november

Rokeringer som følge af ressortaftale mellem Departementet for Erhverv og arbejdsmarked og Departemenet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke omkring erhvervsuddannelserne.

Landsstyret besluttede:

 • at bevillingen på hovedkontoDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration nedsættes med 220.000 kr.,
 • at bevillingen på hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration forhøjes med 220.000 kr.
 • at bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser nedsættes med 765.000 kr.
 • at bevillingen på ny hovedkonto Styrelsen for uddannelse forhøjes med 765.000 kr.
 • at bevillingen på hovedkonto Sektorprogram for uddannelse og den ekstraordinære uddannelsesindsats nedsættes med 25.309.000 kr.
 • at bevillingen på hovedkonto Sektorprogram for uddannelse og den ekstraordinære uddannelsesindsats forhøjes med 25.309.000 kr.
 • at hovedkonto Tilskud til De Grønlandske Huse nedlægges og bevillingen på 16.150.000 kr. overføres til ny hovedkonto Tilskud til De Grønlandske Huse.
 • at hovedkonto Vedligehold af hjemmestyrets bygninger nedlægges og bevillingen på 11.787.000 kr. overføres til ny hovedkonto Vedligehold af hjemmestyrets bygninger.
 • at hovedkonto Elevindkvartering i Nuuk nedlægges og bevillingen på 12.946.000 kr. overføres til ny hovedkonto Elevindkvartering i Nuuk.
 • at hovedkonto Udviklingsarbejde nedlægges og bevillingen på 350.000 kr. overføres til ny hovedkonto Udviklingsarbejde.
 • at hovedkonto Vejlederuddannelse nedlægges og bevillingen på 3.100.000 kr. overføres til ny hovedkonto Vejlederuddannelse.
 • at hovedkonto Kursusvirksomhed nedlægges og bevillingen på 26.302.000 kr. overføres til ny hovedkonto Kursusvirksomhed.
 • at hovedkonto Renoveringsuddannelserne nedlægges og bevillingen på 8.272.000 kr. overføres til ny hovedkonto Renoveringsuddannelserne.
 • at hovedkonto Efteruddannelse af faglærere nedlægges og bevillingen på 1.543.000 kr. overføres til ny hovedkonto Efteruddannelse af faglærere.
 • at hovedkonto Center for Arktisk Teknologi nedlægges og bevillingen på 3.540.000 kr. overføres til ny hovedkonto Center for Arktisk Teknologi.
 • at hovedkonto Institutioner under erhvervsuddannelserne nedlægges og bevillingen på 120.765.000 kr. overføres til ny hovedkonto Institutioner under erhvervsuddannelserne.
 • at hovedkonto Uddannelsesstøtteforvaltningen nedlægges og bevillingen på 5.554.000 kr. overføres til ny hovedkonto Uddannelsesstøtteforvaltningen.
 • at hovedkonto Renteindtægter nedlægges og bevillingen på 1.000.000 kr. overføres til ny hovedkonto Renteindtægter.
 • at hovedkonto Udlån og indfrielser af banklån nedlægges og bevillingen på 11.000.000 kr. overføres til ny hovedkonto Udlån og indfrielser af banklån.
 • at hovedkonto Rentetilskrivning nedlægges og bevillingen på 1.000.000 kr. overføres til ny hovedkonto Rentetilskrivning.
 • at hovedkonto Afdrag på uddannelseslån nedlægges og bevillingen på 6.500.000 kr. overføres til ny hovedkonto Afdrag på uddannelseslån.
 • at hovedkonto Stipendier og børnetillæg nedlægges og bevillingen på 170.509.000 kr. overføres til ny hovedkonto Stipendier og børnetillæg.
 • at hovedkonto Særydelser, rejseudgifter mm, USF nedlægges og bevillingen på 3.300.000 kr. overføres til ny hovedkonto Særydelser, rejseudgifter mm, USF.
 • at hovedkonto Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne nedlægges og bevillingen på 37.000.000 kr. overføres til ny hovedkonto Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne.
 • at tekstanmærkninger med bemærkninger til tekstanmærkninger godkendes

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00