27. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 27. november 2008

Forhandlinger med Rusland, Færøerne og Norge om fiskeriprotokoller for 2009

Landsstyret besluttede:

  • at den grønlandske delegation bemyndiges til at forhandle med Rusland, Færøerne og Norge med henblik på at opnå det bedst mulige forhandlingsresultat i overensstemmelse med de i oplægget foreslåede fremgangsmåder og
  • at det opnåede forhandlingsresultat forelægges for Landsstyret til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Dispensationsansøgning til salg af moskus og småhvaler fra Greenlandic Lipid Solutions A/S, samt bilag.

Landsstyret besluttede:

  • at der kan gives eengangsdispensation i henhold til bestemmelserne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelsvirksomheder, under den forudsætning, at der foretages bakteriologisk kontrol, med henblik på salg til hjemmemarkedet
  • at virksomheden selv afholder udgifterne til bakteriologisk kontrol.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Bekendtgørelse om skatteudligning og fordeling af fælleskommunal skat for 2009.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder vedlagte udkast til bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunale skat i 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Undersøgelse af Grønlands muligheder for at melde sig ud af IWC.

Landsstyret besluttede, at Landsstyremedlemmet på en klar måde kræver snarlig afholdelse af IWC-arbejdsgruppemøde og afgørelse af hans henvendelse af 2. juli 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning om ekstra kvote af narhvaler til Upernavik og Uummannaq kommune 2008/2009.

Landsstyret besluttede:

  • at der allokeres en ekstra kvote på 90 narhvaler, heraf 50 narhvaler Upernavik Kommune og 40 narhvaler og 10 hvidhvaler til Uummannaq Kommune, samt at der ikke stilles yderligere tildelinger i sigte.
  • at de to kommuner fordeler selv den ekstra kvote mellem bygderne for at undgå en kvoteoverskridelse.
  • at der snarest iværksættes tiltag, der skal sikre rådgivning fra en bredere skare ved tildeling af kvoter.

Landsstyremedlem Kim Kielsen gør opmærksom på, at han er imod beslutningen om tildeling af ekstra narhvalskvoter og anmoder om at dette referatføres. Landsstyremedlemmet udtrykker endvidere ønsket om, at der laves en puljeordning for tildeling af kvoter for narhvaler.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Ansøgning fra Air Iceland om beflyvning af Ilulissat lufthavn i sommeren 2009.

Landsstyret besluttede, at Departementet for Infrastruktur og Miljø meddeler Transportministeriet, at Landsstyret tilslutter sig, at Air Iceland meddeles tilladelse til at beflyve ruten Keflavik-Ilulissat fra 1. juli til 2. september 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00