21. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 21. november

Ansøgning om optagelse af tekstanmærkning til hovedkonto Miljøstyrelsen.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/53 Godkendelse af ændringsforslag i forbindelse med 2. behandling.

EM 2008/134 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover bliver aktuel forventet skattepligtig indkomst, og derudover, at den nedre indkomstgrænse hæves fra de nuværende 180.000 kr.