20. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november

Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grøn-landske farvande.

Landsstyret besluttede:

  • TAC på torsk fastsættes til samlet for både indenskærs og udenskærs fiskeri og inklusiv kvoterne til EU og andre lande til TAC på 20.000 tons for 2009,

  • at det overordnede fiskeripolitiske mål og strategi for torskefiskeriet i 2009, som beskrevet foroven, godkendes,

  • at det indenskærs fiskeri gøres licenspligtig,

  • at områderne udenskærs nord for 61°N i Vestgrønland og 62°N i Østgrønland lukkes for fiskeri efter torsk,

  • at det løbende bestandsovervågning af torskebestanden sikres,

  • at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug udarbejder en bekendtgørelse til regulering af fiskeriet af torsk og.

  • at Torskeforvaltningsplanen fortsætter indtil ICES har observeret en markant stigning i rekrutteringen af nye årgange.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Godkendelse af forslag til bekendtgørelse om Boligklagenævnets virksomhed.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender vedlagte forslag til Hjemmestyrets bekendtørelse om Boligklagenævnets virksomhed.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Attat

Landsstyret besluttede:

  • at der mellem KIIIN, ISN, AAN og ANAN indledes et arbejde samt drøftelser, herunder med Klima og Infrastrukturstyrelsen med henblik på at undersøge muligheden for at få TELE Greenland til at indgå en fastprisaftale, eventuel med rabatorning vedrørende uddannelsessystemet – som en kortsigtsløsning (2009) for dermed at få løst det akutte problem med forbrugsudviklingen og at dette indgår i det videre arbejde med at finde en fremtidig løsning hvordan finansieringen af denne løsning skal være, herunder om kan politisk vil pålægge TELE Greenland at finansiere trafikudgifterne. Dette skal indgå med henblik på indstilling til finanslovsforslag 2010.
  • at styregruppen for den ekstraordinære uddannelsesindsats udarbejder et oplæg om hvorledes IT kan anvendes i den fremtidig fjernundervisning, der inddrager de seneste konklusioner fra IT-konferencen, fra Uddannelseskonferencen og fra COMBAR seminaret.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00