19. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 19. november

TAC for 2009 for visse arter.

Landsstyret besluttede:

  • at TAC’erne for visse arter fastsættes
  • at Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at fastsætte en TAC på lodde i det omfang og på baggrund af ny biologisk rådgivning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Indgåelse af skatteaftale med USA.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til at underskrive vedlagte dobbeltbeskatningsaftale med USA.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Forslag til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen samt Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i folkeskolen i forbindelse med indførelsen af ny karakterskala.

Landsstyret besluttede:

  • at godkende forslaget til Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i folkeskolen i den forelæggende form.
  • at godkende forslaget til Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttede evaluering i folkeskolen i den forelæggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/145 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Lands-styret pålægges at oprette et videnscenter på ældreområdet.

EM 2008/73 Svarnotat til Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

EM 2008/96 Svarnotat vedr. Spørgsmål til Landsstyret: Anser Landsstyret det som en mulig løsning, at uddannelsessøgende, der skal på uddannelsesophold udenfor hjembyen og som mangler kollegieplads fremover kan blive indlogeret i private hjem?