17. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit mode 17. November

Rokeringer på boligområdet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/125 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret vedrørende planer omkring handicappede samt førtidspensionister.

EM 2008/84 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at unge psykisk handicappede, ligesom andre befolkningsgrupper, tilbydes et uddannelsesforløb.

EM 2008/132 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at der skal ydes en bevilling til dokumentation af vore forfædres viden om lægeurter i vort land, samt om tilberedelse af specielle fødevareprodukter i vor langstrakte kyst, som er ved at gå i tabt.