10. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 10. November

Mandat til forhandlingerne under årsmødet I NEAFC.

Landsstyret besluttede:

  • at den grønlandske del af den grønlandsk/færøske delegation på årsmødet har et mandat til at arbejde for det bedst mulige resultat for Grønland.
  • at forhandlingsresultaterne forelægges Landsstyret til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

KNAPK’s ansøgning om forhøjelse af krabbekvoten ved Sisimiut.

Landsstyret besluttede, at man imødekommer ansøgningen på 200 tons krabber til forvaltningsområde Sisimiut for 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Oprettelse af “mikro-slagterier” kontra renovering og udbygning af eksis-terende slagteri, “Neqi A/S” i Narsaq.

Landsstyret besluttede, at rapporten tages til efterretning og at denne sendes som orientering til relevante Landstingsudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/146 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med Tele Greenland pålægges at reducere de studerendes udgifter til internettet.

EM 2008/147 Svarnotat til Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre, at de står for afholdelse af en Vestnordisk dag den sidste fredag i august og fejrer dagen hvert år i alle de vestnordiske lande fra og med 2010. Vestnordisk Råd opfordrer landenes myndigheder til at tilrettelægge dagen i samarbejde med Vestnordisk Råd, vestnordiske generalkonsulater og konsulater, hovedstæder, turistråd og kulturinstitutioner i de enkelte lande samt lederne af de nordiske huse.

EM 2008/118 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland.

EM 2008/135 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland.

EM 2008/11 Svarnotat til Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens Regnskab 2007 og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens Regnskab 2009, 2. behandling.