5. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 5. november

Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2008.

Landsstyret besluttede:

  • at Budgetorienteringen fremsendes til Landstingets Finansudvalg.

  • at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender kan foretage redaktionelle ændringer inden fremsendelsen til Finansudvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Planer om at bebygge “Sanagrunden” som Qaqiffik Nuuk, ligger på i dag.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret tiltræder, at lejemålet opsiges.
  • at det skal undersøges om Qaqiffik kan ligge ude på kysten.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i

Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/155 Forslag til: Landstingslov nr. xxx af xxx 2008 om ændring af landstingslov om fiskeri.