6. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 6. oktober

Etablering af et decentralt skatteligningskontor.
Landsstyret besluttede, at etablering af et decentralt skatteligningskontor etableres pr. 1. januar 2009 og at udgifterne afholdes over Skattestyrelsens drift.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Budgetopfølgning ultimo august 2008.

Landsstyret besluttede:

  • at vedlagte budgetorientering fremsendes som orientering til landstinget i forbindelse med efterårssamlingen 2008.
  • at vedlagte Budgetorientering fremsendes til Landstingets Finansudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/95 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge årlig redegørelse om plejehjem for ældre.

EM 2008/XX Redegørelse om botilbud og døgninstitutioner på social- og sundhedsområdet.