3. oktober 2008

Landsstyret videresendte følgende sager til Landstinget på sit møde 3. oktober 2008

EM 2008/116 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring i det kystnære rejefiskeri samt at fremkomme med forslag til finansiering hertil.

EM 2008/119 Forelæggelsesnotat til Redegørelse om evaluering af ensprisreformenskonsekvenser.

EM 2008/109 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at ved først givne lejlighed at henvende sig til den danske regering om overtagelse af myndigheden vedrørende administration af tilladelser af udefra kommendes ansøgninger til bosætning, tilflytning og ansættelse i Grønland.

EM 2008/19 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at smidiggøre og forbedre forholdene ved ophold, kost og andre hjælpeforanstaltninger for nærmeste familie til syge under langtidsbehandling i Danmark og Grønland, således at de får mulighed for at kunne være med den syge og støtte vedkommende efter vedkommendes behov.

EM 2008/34 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret

pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og

unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

EM 2008/15 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret

pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne ”samtalepersoner” især også i bygder og yderdistrikter for at aflaste personer med svære traumer.