2. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 2. oktober 2008

Redegørelse om hjemtagelse af administrationen af rejsebekendtgørelsen.

Landsstyret besluttede, anbefalingerne på side 4 i redegørelsen om hjemtagelse af rejsebekendtgørelsen godkendes, således at det meddeles Landstingets Lovudvalg samt relevante danske myndigheder, at der arbejdes henimod en hjemtagelse af kap. 2 i rejsebekendtgørelsen pr. 1. januar 2010.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/110 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde regler, der forbedrer kørestolsbrugeres mulighed for at få adgang til forretninger, kontorer og offentlige institutioner.

EM 2008/121 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere ny og bedre passagertrafik til søs i Grønland.

EM 2008/143 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af merituddannelse indenfor læreruddannelsen.

EM 2008/103 Svarnotat til Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der sikrer, at senildementes forhold og rettigheder styrkes