17. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 17. oktober 2008

Ekstra kvoter af hvidhvaler til Upernavik Kommune 2008/2009.

Landsstyret besluttede:

  • at Upernavik kommune tildeles 50 ekstra narhvaler,
  • at Upernavik kommune selv fordeler kvoten mellem alle bygder.
  • at muligheden for at lave puljeordning for ubrugte kvoter undersøges.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet For Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Udmøntning til 2 bygdeskoler som følge af B-overslag.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Oprettelse af projekt vedrørende handicapadgangsforhold i offentlige bygninger.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af formand til Boligklagenævnet.

Landsstyret besluttede, at Louise Amkær udpeges som formand for Boligklagenævnet og Signe Krogh Nielsen som suppleant indtil d. 31. december 2011

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/65 Landsstyreoplæg om finanslovsforhandlingerne om FFL2009.

EM 2008/90 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne og behovet for at revidere de gældende regler om tjenestemandspensioner.

EM 2008/xx : Godkendelse af forslag til lanstingslov om flyvepladser samt forelæggelsesnotat.