14. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 14. Oktober 2008

Forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om officielle flagdage.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret vedtager forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om flagdage.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Mandat til forhandlingerne ved kyststatsmøde om forvaltning af hellefisk ved Østgrønland.

Landsstyret besluttede, at den grønlandske delegation i første omgang gives mandat til at udtrykke den grønlandske utilfredshed med Islands hidtidige dispositioner og arbejde for nedsættelsen af en fælles arbejdsgruppe, som i første omgang får til opgave at indsamle relevant biologisk materiale om hellefiskebestanden.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/XX Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.