13. oktober 2008

Landsstyret videresendte følgende sager til Landstinget på sit møde 13. oktober 2008

EM 2008/06 Svarnotat til Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

EM 2008/28 svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med staten at arbejde for, at råstofloven tilpasses således, at den i Grønland fastboende befolkning skal have mulighed for at indsamle smykke og ædelsten overalt i Grønland til forarbejdning og husflid så længe en udvindingstilladelse i et givent område, ikke er udstedt.

EM 2008/56 Redegørelse til Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til på Efterårssamlingen 2008 at fremlægge en redegørelse for Landstinget vedrørende status på erfaringer i pædiatrien og en forslag til videreudviklingen af de pædiatriske tilbud.