12. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 12. oktober 08

Great Greenland.

Landsstyret besluttede:

  • at godkende at Grønlands Hjemmestyre foretager et driftstilskud på 8 mio. kr. til Great Greenland A/S,
  • at godkende at der sammensættes en arbejdsgruppe, der skal belyse selskabets fremtidige strategi og virke,
  • at Landstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/119 Forelæggelsesnotat til Redegørelse om evalering af ensprisreformens konsekvenser.