10. oktober 2008

Landsstyret videresendte følgende sag til Landstinget på sit møde 10. oktober 2008

EM 2008/55 Svarnotat til Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på efterårssamlingen 2008 at fremsætte et lovforslag, som regulerer funktionærer og tjenestemandslignende ansattes ansættelsesforhold, og dermed giver dem en retlig beskyttelse.