27. august 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 27. august 2008

Godkendelse af udkast til Hjemmestyrets bekendtgørelse om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender udkastet til Hjemmestyrets bekendtgørelse om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til underskrift.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Tilbageførsel af ekstraordinært varmeprovenu fra Nukissiorfiit.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse:

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00

 

Mandat til det 17. årsmøde i NAMMCO, 2. – 4. september 2008, Sisimiut.

Landsstyret besluttede, at den grønlandske delegation til det 17. NAMMCO-årsmøde får mandat til at arbejde for:

  • at Grønland godkender udkast til budget for 2008 og 2009,
  • at man i samarbejde med KNAPK og GN stiller forslag til den fremtidige prioritering af biologiske undersøgelser i NAMMCO-regi, samt
  • at Grønland på årsmødet foreslår nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at NAMMCO kan fastsætte kvoter for store hvaler.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

En omkostningsfordelingsaftale mellem Grønlands Hjemmestyre og Alcoa, en ændret tidsplan som forlænger projektet 2. fase, samt et tillæg til MOU-aftalen.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser til at underskrive vedlagte “Cost Sharing Agreement”,
  • at Landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser til at underskrive vedlagte tillæg til Memorandum Of Understanding (MOU), der forlænger tidsplanen for projektet,
  • at Landsstyret bemyndiger Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser til at orientere Landstingets Finansudvalg samt Landstingets midlertidige udvalg vedrørende eventuel etablering af en aluminiumssmelter i Grønland om den ændrede tidsplan m.v.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Jørn Skov Nielsen i Råstofdirektoratet på telefon 34 50 00