21. august 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 21. august

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. anbefalinger til Landsstyret ang. eventuel revidering af gældende fuglebekendtgørelse.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret godkender vedlagte redegørelse.
  • at Landsstyret godkender, at det videre arbejde sker i samarbejde med relevante parter, herunder i forbindelse med udarbejdelse af ændringen af den nuværende fuglebekendtgørelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Orientering til Erhvervsudvalget om status på vandkraftværket I Qorlortorsuaq.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender orienteringen, og at denne efterfølgende fremsendes til Erhvervsudvalget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Indstilling til ny formand for Erhverv- og Kompetenceudviklingsrådet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender, at Informationskonsulent Ellen Christoffersen indtræder som formand for Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Videnscenter om Børn og Unge, MIPI.

Landsstyret besluttede ,at Susie Marthin udpeges som medlem af bestyrelsen for Videnscenter om Børn og Unge, MIPI, som repræsentant for landsstyremedlemmet, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde, for den resterende del at bestyrelsens 3 årlige periode.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00