13. august 2008

Paamiut Kommuniata ansøgning om at optage en kassekredit i Grønlandsbanken på 1 mio. kr.

Landsstyret besluttede:

 • at godkende ansøgningen,
 • at Paamiut Kommuniat til Landsstyret og Overgangsudvalget i Øst-Vest kommunen månedlig indberetter om den generelle økonomiske udvikling samt forbrug resten af året.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

 

Endelig godkendelse af resultatet fra North Atlantic Salmon Conservation Organization’s (NASCO) årsmøde, 3.-6. juni 2008, Gijón,Asturias, Spanien.

Landsstyret besluttede,

 •  at det opnåede forhanlingsresultat ved NASCO’s 25. årsmøde om reguleringen af laksefiskeriet ved Vestgrønlands i 2008 godkendes,
 • at dette års samarbejdsaftale mellem Canada, USA, EU og Grønland om videnskabelige prøvetagninger af laks i fiskeriet ved Grønland godkendes, og
 • at Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at regulere dette års laksefiskeri, således at fiskeriet sker på lignende vilkår og betingelser som sidste år.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Forslag til at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser gives bemyndigelse til at kunne udstede udnyttelsestilladelser jf. lanstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport.

Landsstyret besluttede, at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser bemyndiges til at udstede udnyttelsestilladelser til eksport af is og vand, jf. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport.

At Landsstyremedlemmet bemyndiges til at godkende plan for den samlede virksomhed samt plan for ophør af virksomhed, jf. Landstingslov nr. 7, 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af honorarer til Ilisimatusarfiks bestyrelse.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til Udvalgets godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

 

Godkendelse af overenskomstforhandlinger I foråret 2008.

Landsstyret besluttede, at godkende forhandlingsresultater.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

 

Tillægsbevillingsansøgning vedrørende omrokering af midler mellem Eksport af is og vand fra Grønland og Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv ogturisme.

Landsstyret besluttede, at landsstyret godkender, at indstillingerne videresendes til behandling I Landstingets Finansudvalg til udvalgets godkendelse

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

 

Landstingssager

 • Redegørelse om Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland (EM 2008/64).
 • Landsstyrets godkendelse af forslag til Landstingslov nr. xx  dato 2008 om Grønlands inddeling i storkommuner.
 • Forslag til landstingslov om den kommunale styrelse (EM 2008/61).
 • Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttrædelse for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab m.v. (EM 2008/63).
 • Landsstyrets nordiske redegørelse 2008.
 • EM 2008/66 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift.
 • EM 2008/67 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Indkomstskat.
 • EM 2008/68 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.
 • EM 2008/79 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
 • Godkendelse af Forslag til landstingsforordning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab samt forelæggelsesnotat.
 • Forslag til landstingsforordning om forskellige ændringer som følge af omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.
 • Godkendelse af forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger samt forelæggelsesnotat.
 • Godkendelse af beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til udkast til Protokol af 2000 om Beredskab, Bekæmpelse og Samarbejde vedrørende forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer (OPRC/HNS 2000).
 • Forslag til Landstingsbeslutning om Landstingsforordning nr.  xx af x. xx 2008 om Kirken.
 • Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland
 • Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv.