4. juli 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 4. juli

Ekstra midler til Boligstøtteområdet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Udmøntning af øremærkede midler til renovering af kollegier til projektering af andre projekter.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret tiltræder, at indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.
  • at nærværende oplæg hastebehandles, så materialer til byggeriet i Ittoqqortoormiit kan komme med det sidste skib.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Kontorlokaler DIH, Nuuk.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Etape 1, indgangsparti m.m.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse og at der anmodes om hastebehandling p.g.a. vedståelsesfristen over for de bydende.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Oprettelse af projekt til forsikringssag vedr. vandskade på Kujallerpaat Kollegiet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at instillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

 

Aftale med Grønlands Idræts-Forbund om tilskud til idrætten i 2008.

Landsstyret besluttede:

  • at godkende resultatkontrakten med Grønlands Idræts-Forbund for 2008
  • at resultatkontrakten videresendes til Landstingets Finansudvalg til orientering
  • at bemyndige landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til at godkende fremtidige resultatkontrakter med Grønlands Idræts-Forbund.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

 

Nødvendig tilpasning af lovgivningen på IT-området.

Landsstyret besluttede ,at Arbejdsgruppen udarbejder forslag til de nødvendige lovændringer for at modernisere den IT-relaterede lovgivning som beskrevet i samarbejde med blandt andre Datatilsynet og Justitsministeriet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

 

Landsstyrets svar på rekommandationer fra Vestnordisk Råd.

Landsstyret besluttede, at godkende, at svarnotat fremsendes til Vestnordisk Råd.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Inuuteq Holm Olsen i Udenrigsdirektoratet på telefon 34 50 00

 

En ugentlig lukkedag om onsdagen i skattestyrelsen.

Landsstyret besluttede, at godkende, at der indføres en ugentlig lukkedag (onsdag) på Skattestyrelsens hovedkontor. Ordningen evalueres ved udgangen af 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00