22. juni 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 22. juni

Forslag til Finanslov 2009.

Landsstyret besluttede:

  • at Landsstyret godkender hovedkontooversigt

  • at merudgifter desuden indarbejdes i finanslovsforslaget,

  • at Landsstyret godkender forslaget til tekstanmærkninger med tilføjelser

  • at Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at foretage tekniske rettelser af finanslovsforslaget,

  • at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at godkende den endelige version af de almindelige bemærkninger til FFL 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00