20. juni 2008

Forslag til Finanslov 2009.

Landsstyret besluttede, at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at fremlægget et nyt oplæg, der indeholder merudgiftsønsker.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00