19. juni 2008

Landsstyrets besluttede følgende på sit møde 19. juni 2008

 

Fælles arktisk strategi mellem Hjemmestyret og Rigsmyndighederne.

Landsstyret besluttede, at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender på Landsstyrets vegne kan tilslutte sig “Arktis i en brydningstid – Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske område”

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

 

Indstilling af formand til det grønlandske Landsbrugsråd.

Landsstyret besluttede, at udpege Birgitte Suka Frederiksen som formand til det grønlandske Landbrugsråd.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Orientering til Landsstyret om status for Fiskerikommissionen og oplæg om tilpasninger af Fiskerikommissionens kommissorium.

Landsstyret besluttede, at godkende det tilpassede kommissorium og sammensætningen af Fiskerikommissionen, som beskrevet i oplægget.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Amalie Jessen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

 

Forslag til bekendtgørelse i medfør af landstingslov om konkurrence.

Landsstyret besluttede, at godkende forslagene med redaktioneller ændringer til bekendtgørelser.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00

 

Bemyndigelse til Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.

Landsstyret besluttede, at bemyndige Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser til, efter en høringsrunde, at give udtalelse til udkast til bekendtgørelser i medfør af de anordninger der blev behandlet under punkterne FM2008/47 og FM2008/48.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Bent A. Sørensen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på telefon 34 50 00