8. maj 2008

Landsstyret videresendte følgende sager til Landstinget på sit møde 8. maj

FM 2008/76 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret vedrørende sletning af forældede data i offentlige registre

FM 2008/98 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke nye tiltag agter Landsstyret at igangsætte for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn og børnefattigdom i Grønland?

FM 2008/112 Svarnotat til Spørgsmål til Landsstyret vedr. status for implementeringen af Demokraternes forslag om forældrekurser, vedtaget af Landstinget under EM 2006.